Rekrutacja

Tylko 2 kroki dzielą Cię od zapisania się do naszej szkoły:

 1. Uzupełnij poniższy formularz rejestracyjny wraz z załącznikami:
  • podanie o przyjęcie do szkoły wraz z uzasadnieniem (POBIERZ WZÓR PODANIA);
  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły, potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego
   (niewymagane w przypadku tegorocznych absolwentów, niewymagana matura)
 2.  Przystąp do egzaminu wstępnego – rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęcie do KamArti na pierwszy semestr nauki mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości i w danym roku kalendarzowym kończą nie więcej niż 23 lata. Przyjmujemy też kandydatów bez matury.

Tegoroczni maturzyści świadectwo maturalne dostarczają już po jego otrzymaniu.

Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu egzaminów wstępnych.

Nauka u nas odbywa się w trybach: dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Regulamin rekrutacji dostępny TUTAJ.

Formularz rekrutacyjny

  Dane personalne:

  Uczeń klasy (wymagane):
  III LiceumIV TechnikumAbsolwent

  Dane kontaktowe:

  Załączniki:

  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym przedstawiona została w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: https://kamarti.pl/rodo/.