Rekrutacja

Trwa rekrutacja na rok 2019/2020!

Tylko 2 kroki dzielą Cię od zapisania się do naszej szkoły:

  1. Uzupełnij poniższy formularz rejestracyjny wraz z załącznikami:
    • podanie o przyjęcie do szkoły wraz z uzasadnieniem (POBIERZ WZÓR PODANIA);
    • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły, potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego
      (niewymagane w przypadku tegorocznych absolwentów, niewymagana matura)
  2.  Przystąp do egzaminu wstępnego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Harmonogram egzaminów:

9 lipca 2019
28 sierpnia 2019

O przyjęcie do KamArti na pierwszy semestr nauki mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości i w danym roku kalendarzowym kończą nie więcej niż 23 lata. Przyjmujemy też kandydatów bez matury.

Tegoroczni maturzyści świadectwo maturalne dostarczają już po jego otrzymaniu.

Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu egzaminów wstępnych.

Nauka u nas odbywa się w trybach: dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Regulamin rekrutacji dostępny TUTAJ.

Formularz rekrutacyjny

Dane personalne:

Dane kontaktowe:

Załączniki:

Administratorem danych osobowych jest KamArti Szkoła Rzemiosł Artystycznych. Niepubliczna Policealna Szkoła Plastyczna., Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa (zwana dalej Szkołą). Z administratorem danych można kontaktować się: adres korespondencyjny KamArti Szkoła Rzemiosł Artystycznych, Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa, e-mail: iod@kamarti.pl. Dane osobowe podane w powyższym formularzu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dostęp do danych będzie posiadać Organ Prowadzący Szkołę, tj. Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT, podmioty udzielające wsparcia Szkole na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (podmioty świadczące usługi IT oraz hostingu) oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, telefonicznie: (22) 531 03 00, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.