Realizacja dźwięku

Zdobycie wiedzy oraz praktyki z zakresu realizacji dźwięku jest niezbędne, aby móc profesjonalnie zajmować się nagłaśnianiem koncertów, spektakli teatralnych czy imprez plenerowych.

Program kształcenia

Program kształcenia w tym zakresie obejmuje przede wszystkim naukę nowoczesnych technik realizacji nagłośnień i produkcji muzycznej. Podstawowym narzędziem pracy jest komputer oraz wielośladowy program DAW (Digital Audio Workstation), czyli wirtualne środowisko muzyczne, w którym odbywa się cały proces pracy nad dźwiękiem. Do dyspozycji kursantów oddajemy również najnowszej generacji konsoletę cyfrową, która używana jest przez profesjonalistów do nagłaśniania spektakli oraz innych widowisk.

Zdobędziesz umiejętności pozwalające na realizację różnych form nagrań dźwiękowych, oprawy dźwiękowej widowisk oraz dźwiękowych form multimedialnych. W ramach zajęć nauczysz się montować, edytować oraz miksować dźwięk, a także dokonywać jego aranżacji czy masteringu. Zajęcia z reżyserii dźwięku odbywają się pod opieką doświadczonego realizatora posiadającego wieloletnią praktykę w zawodzie. Masz więc pewność, że wiedza, którą zdobędziesz wynika w dużej mierze z doświadczeń zdobytych podczas realizacji wielu projektów artystycznych.

Możliwości pracy

Dźwiękowiec odpowiedzialny jest za jakość oraz ciągłość dźwięku podczas spektakli, koncertów, jak też w studiu nagrań, radiowym czy telewizyjnym. Do jego zadań należy uzyskanie odpowiedniego brzmienia – na żywo, na taśmie bądź nośniku cyfrowym.

Po ukończeniu kierunku „Realizacje intermedialne” możesz starać się o pracę jako dźwiękowiec w teatrze, radiu, firmach nagłośnieniowych, klubach, studiach nagrań lub też przy zespołach. Dzięki możliwości odbywania praktyk w teatrze Kamienica zapoznasz się z praktycznymi aspektami pracy dźwiękowca.

Zajęcia z realizacji dźwięku w KamArti dadzą Ci możliwości pracy w cenionym i modnym zawodzie.