Opłaty

Opłaty 2021/2022

W KamArti dostajesz: konkretne umiejętności i wiedzę, a sposób rozliczenia dopasowany jest do Twoich możliwości.

Wpisowe: 1000 PLN (jednorazowa opłata, bezzwrotna)

Nauka obejmuje 4 semestry (po 5 miesięcy w każdym semestrze), a czesne może być płatne – do wyboru – w trybie:

miesięcznym
– semestralnym
– rocznym

Rozliczenie miesięczne:
Płatne z góry za miesiąc
790 PLN
W sumie: 15 800 PLN za całą naukę (2 lata)
Rozliczenie semestralne:
(oszczędzasz 600 PLN)
Płatne z góry za semestr
3800 PLN
W sumie: 15200 PLN za całą naukę (2 lata)
Rozliczenie roczne:
(oszczędzasz 800 PLN)
Płatne z góry za rok
7500 PLN
W sumie: 15000 PLN za całą naukę (2 lata)

Wpisowe i czesne należy wpłacać na konto:

Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT

al. Solidarności 93
00-144 Warszawa

PKO Bank Polski SA
06 1020 1013 0000 0902 0405 4532