Kontakt

  Administratorem danych osobowych jest KamArti Szkoła Rzemiosł Artystycznych. Niepubliczna Policealna Szkoła Plastyczna, Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa (zwana dalej Szkołą). Z administratorem danych można kontaktować się: adres korespondencyjny KamArti Szkoła Rzemiosł Artystycznych, Al. Solidarności 93, 00-144 Warszawa, e-mail: iod@kamarti.pl. Dane osobowe podane w powyższym formularzu przetwarzane będą w celu obsługi przesłanego zapytania na podstawie art. 6 ust 1 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dostęp do danych będzie posiadać Organ Prowadzący Szkołę, tj. Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT, podmioty udzielające wsparcia Szkole na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (podmioty świadczące usługi IT oraz hostingu) oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, telefonicznie: (22) 531 03 00, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

  Skontaktuj się z nami – zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

  Adres
  KamArti Szkoła Rzemiosł Artystycznych
  al. Solidarności 93 lok. 4
  00-144 Warszawa
  Godziny otwarcia
  Pn, wt, śr:  9.00-18.00
  Czw, pt:  10.00-17.00
  Telefon
  +48 603 219 209
  E-mail:
  sekretariat@kamarti.pl