Techniki scenograficzne (modelatorstwo i dekoratorstwo)

Spektakl jest wspólnym dziełem pracy wielu twórców, których współdziałanie ma bezpośredni wpływ na końcowy efekt widoczny dla widzów. Za plastyczno-techniczną oprawę sztuki teatralnej czy koncertowej i kształtowanie przestrzeni scenicznej widowiska odpowiada scenograf. Przygotowuje on projekty dekoracji, w tym z elementów malarskich, elementów architektoniczno-konstrukcyjnych, (często musi współpracować ze specjalistami odpowiedzialnymi za dźwięk, światło i kostiumy), rekwizytów. Współpracując z reżyserem, aktorem, realizatorem światła czy dźwięku, scenograf ma istotny wpływ na kształt oprawy widowiska.

techniki scenograficzne

Scenografia najbardziej kojarzy się z teatrem i to właściwe, jednak aranżacja przestrzeni to już duże większe możliwości działania artystycznego. Kierunek został stworzony dla osób chcących zajmować się technikami scenograficznymi na potrzeby różnych wydarzeń artystycznych, ale nie tylko.

Absolwenci poznają historię teatru, warsztat pracy aktora, reżysera i przede wszystkim scenografa. Będą uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych oraz zapoznają się z teatrem od kulis.

Przestrzeń sceniczna służy spektaklom, ale również koncertom, wystawom czy eventom biznesowym. Techniki scenograficzne zmieniły się na przestrzeni lat, a naszym celem jest wykształcenie ludzi, którzy będą umieli stosować zarówno tradycyjne metody budowania scenografii, rekwizytów, jak i nowoczesne technologie multimedialne coraz częściej obecne na scenach teatralnych, koncertowych, a także w przestrzeniach publicznych, muzealnych czy handlowych.

Stawiamy na zajęcia warsztatowe prowadzone przez doświadczonych praktyków na co dzień zajmujących się wykonywaniem scenografii, rekwizytów, projektami multimedialnymi.

Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami warsztatu teatralnego, konstrukcją scen, właściwościami tworzyw i umiejętnością ich wykorzystania. Chcemy uwrażliwić na bogactwo form i możliwości kreowania przestrzeni na różne potrzeby.

Uczniowie będą mieli okazję rozwinąć swoje potrzeby twórcze i zdolności konstruktorskie podczas zajęć obejmujących komputerowe aranżowanie przestrzeni, tworzenie projektów i makiet, malowanie, rzeźbienie czy szycie.