Policealna Artystyczna Szkoła KamArti w Warszawie

Policealna szkoła w Warszawie przy Teatrze Kamienica

KamArti jest policealną szkołą rzemiosł artystycznych, utworzoną przez aktora, reżysera, dyrektora Teatru Kamienica w Warszawie – Emiliana Kamińskiego.

To jedyna taka szkoła w Polsce, działająca przy warszawskim Teatrze Kamienica. Uczy w 3 specjalizacjach:

  • „Realizacje intermedialne”, a program nauki jest ukierunkowany na rozwój umiejętności w zakresie realizacji dźwięku, światła i multimediów.
  • “Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku” – wizaż, charakteryzacja, projektowanie kostiumu.
  • “Techniki scenograficzne” – dekoratorstwo i modelatorstwo.

KamArti przygotowuje do zawodu związanego z techniczną obsługą przedstawień teatralnych, koncertów i wydarzeń artystycznych. Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się egzaminem zawodowym.

Szkoła kładzie nacisk na zajęcia praktyczne, prowadzone przez doświadczonych specjalistów z branży. Wśród nauczycieli są eksperci, mający na swoim koncie największe realizacje sceniczne, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Od września 2020 r. KamArti posiada uprawnienia szkoły publicznej.

KamArti Szkoła Rzemiosł Artystycznych, Niepubliczna Policealna Szkoła Plastyczna, wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po ukończeniu dwuletniej szkoły i zdaniu egzaminu otrzymujesz tytuł zawodowy: plastyk, specjalizacja w zależności od wybranego kierunku: Realizacje intermedialne; Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku; Modelatorstwo i dekoratorstwo.

Zajęcia realizowane są przede wszystkim w przestrzeniach Teatru Kamienica.

Logo_Ministerstwa_Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego.svg
Centrum Edukacji Artystycznej
Scena Orla

Scena Orla

Studio nagrań

Studio nagrań