Aktualności

Zalety nauki w szkole policealnej

szkoła policealna w Warszawie

Jeszcze dwie dekady temu przepustką do zawodowego sukcesu był tytuł magistra. Dzisiaj wiemy, że wiedza jest ważna, ale ogromne znaczenie ma także doświadczenie. Konkretny zawód podnosi rangę kandydata skuteczniej niż ogólna wiedza w wyścigu o pracę. Dlatego nauka w szkole policealnej może być ważnym elementem kształcenia. Z konkretnym zawodem łatwiej można poradzić sobie na rynku pracy, a edukacja policealna nie wyklucza możliwości kontynuowania nauki na uniwersytetach.

Liceum nie musi być końcem edukacji

Można skończyć liceum, ale nie przystąpić do matury. Można zdać maturę, ale zrezygnować ze studiów. Wiele sytuacji życiowych sprawia, że absolwent liceum nie decyduje się na kontynuowanie edukacji na uniwersytecie czy politechnice. Nie każdy ma ochotę i siły na poświęcenie kolejnych 5 lat życia na naukę i zdobycie dyplomu. Tymczasem edukacja w szkole policealnej trwa dwa lata. Absolwent szkoły wciąż ma wykształcenie średnie, ale jeśli zakończy ten etap nauki egzaminem zawodowym, otrzymuje tytuł technika i ma prawo do wykonywania wyuczonego zawodu. Walorem szkoły policealnej jest to, że plan edukacji zakłada wyuczenie praktycznego i potrzebnego zawodu. Cały program zajęć powstaje w zgodzie z oczekiwaniami pracodawców i dopasowany jest do sytuacji panującej na rynku pracy. Po dwóch latach przychodzenia na zajęcia wiedza z początku pierwszego semestru wciąż będzie aktualna i przydatna. Uczęszczanie do szkoły policealnej pozwala także zaoszczędzić pieniądze. Szkoła wydaje legitymacje uprawniające do zniżek, m.in. na komunikację miejską.

Szkoła policealna dla miłośników teatru i kina

Policealne szkoły w Warszawie mają różnorodne profile. Jednak wyjątkowo interesująca dla absolwentów liceum może być szkoła funkcjonująca przy znanym i lubianym przez widzów teatrze. Smykałka do kreacji i wykonywania prac plastycznych, uwielbienie dla nowoczesnej technologii i zamiłowanie do dziesiątej muzy to cechy znakomitego słuchacza teatralnej i filmowej szkoły policealnej w Warszawie. W KamArti prowadzone są trzy, praktyczne kierunki dla osób, które mają dryg do tworzenia sztuki, obsługi komputerów i współpracy z artystycznym zespołem.

  • Realizacje intermedialne. Tutaj nauczyć się można realizacji dźwięku, światła i multimediów.
  • Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku obejmuje zasady wizażu, charakteryzacji, projektowania kostiumów.
  • Techniki scenograficzne to lekcje dla przyszłych dekoratorów i autorów modeli.

W przypadku KamArti, Szkoły Rzemiosł Artystycznych, edukacja umożliwia pracę blisko przemysłu filmowego czy w teatrze. Edukacja w szkole policealnej to nie tylko wykłady i nauka suchych faktów. To także zajęcia praktyczne z doświadczonymi wykładowcami, w tym w Teatrze Kamienica i innych warszawskich teatrach. Skoro słuchacz szkoły policealnej wiąże swoją przyszłość z teatrem i filmem, to i jego egzamin ma z nimi związek. Żeby otrzymać dyplom, uczniowie biorą czynny udział w przygotowaniu spektakli dla prawdziwej publiczności.

Atuty szkoły policealnej?

Żeby kontynuować edukację po szkole średniej, nie trzeba posiadać matury, a szkoła KamArti przyjmuje uczniów do 23 roku życia. Chętni, którzy przekroczyli ten wiek, mogą jednak kontaktować się ze szkołą indywidualnie. Edukacja jest płatna, ale warszawska szkoła policealna proponuje różne formy rozliczenia, które można dopasować do własnych możliwości. W ramach edukacji jest codzienny kontakt ze znakomitymi wykładowcami, którzy swoją wiedzą dzielą się w ramach pracy zawodowej. Tutaj, pracując przy prawdziwych spektaklach, z profesjonalnymi aktorami, można najszybciej i w najprzyjemniejszy sposób chłonąć wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Wykładowcy są praktykami i opowiedzą o wszystkim, co może interesować słuchaczy marzących o wybranym zawodzie. Szkoła zapewnia komfortowe sale edukacyjne, dostarcza materiały do ćwiczeń oraz której ważną częścią jest teatr. Profesjonalny sprzęt do praktycznej nauki zawodu jest niezbędny. Edukacja jest więc komfortowa i obejmuje szereg wartościowych doświadczeń zawodowych.