Aktualności

Debata o cyberprzemocy,”Wszechmocni w sieci”

W miniony wtorek, 18 stycznia, odbył się specjalny pokaz spektaklu Wawrzyńca Kostrzewskiego „Wszechmocni w sieci” wraz z debatą ekspercką pt. Rola teatru w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Wydarzenie adresowane było do dyrektorów szkół i nauczycieli, aby wskazać teatr jako oręże w walce z narastającym problemem wirtualnej przemocy. W debacie wzięli udział specjaliści pracujący z młodzieżą i twórcy kultury: Emilian Kamiński i Justyna Sieńczyłło (Teatr Kamienica), Łukasz Wojtasik (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), Grażyna Karwowska-Winiarek (Szkoła Artystyczna KamArti), Krystyna Mucha (Mazowieckie Kuratorium Oświaty), Wawrzyniec Kostrzewski (reżyser i scenarzysta spektaklu), a także Olga Sarzyńska (aktorka, odtwórczyni jednej z głównych ról w spektaklu). W efekcie udało się stworzyć przestrzeń do owocnej rozmowy o problemie cyberprzemocy i pokrewnych kwestiach dotykających młodych ludzi. Artystycznym wrażeniom towarzyszył merytoryczny dialog osób zaangażowanych w kształtowanie osobowości młodego człowieka na drodze edukacji poprzez sztukę.

Podczas debaty podkreślona została rola teatru w tym procesie. Osobiście proponowałabym, aby spektakl był pokazywany dla szkół zamiast inscenizacji lektur obowiązkowych – dobitnie spuentowała Krystyna Mucha, dyrektorka Wydziału Kształcenia Ogólnego w Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię nowego języka, który daje możliwości pełniejszej komunikacji z młodzieżą, a którego potencjał nie jest wykorzystywany na polskiej scenie teatralnej – „Wszechmocni w sieci” jest jednym z nielicznych spektakli dedykowanym specjalnie dla młodych ludzi, skonstruowanym ich językiem. Ten spektakl musi być mocny, głośny, multimedialny. To jest krzyk młodych ludzi. Każdy z nich bowiem miał styczność z hejtem. W dzisiejszych czasach nie ma młodych ludzi, którzy choć raz nie mieliby do czynienia z tym zjawiskiemn– zauważył Emilian Kamiński. Walorem spektaklu jest jego intermedialny charakter i wciągający sposób opowiadania (obrazem, dźwiękiem i dynamiką) o trudnych społecznie tematach, które współcześnie nas otaczają. Starałem się wiele rzeczy wyczytać, nauczyć się i tak to skonstruować, żeby miało to uzasadnienie w faktach i prawdziwych, psychologicznych aspektach, na czym polega to uczucie wstydu, strachu, jak przebiega ten proces – mówił Wawrzyniec Kostrzewski.

Spotkanie było społeczną inicjatywą Teatru Kamienica i Szkoły Rzemiosł Artystycznych KamArtiBardzo nam zależy, żeby poprzez nasze spektakle, zajmować stanowisko wobec współczesnych problemów, szczególnie mając na względzie tych, którzy takiego wsparcia aktualnie potrzebują. Współczesny teatr powinien być misyjny, a istota tej misji nabiera od 2020 roku coraz większego znaczenia – podkreśla Emilian Kamiński, dyrektor naczelny i artystyczny Kamienicy.